O mnie

Moje zdjęcie
A co tu pisać? Ci co mnie znają, to mnie znają. A Ci co nie znają, to i tak z tego wpisu niczego się nie dowiedzą. Uwaga! Nie udzielam na blogu żadnych porad!!!

sobota, 26 stycznia 2013

Archetyp karty Świat - pozycja prosta


 Świat
Archetyp w pozycji prostej – Pełnia.
Arkan Świat w pozycji prostej symbolizuje archetyp Pełni – całkowitej harmonii i zjednoczenia się z makrokosmosem. Każdy z nas jest makrokosmosem, w którym znajduje odbicie cały Wszechświat, jego piękno i potęga. Czy sobie z tego zdajemy sprawę, czy nie, to tak jest. Jesteśmy niewielką cząstką ogromnej całości i doskonale rozumieją to te osoby, które realizują archetyp Pełni, który w swej istocie oznacza spójną całość, harmonię i doskonałość psychiczną człowieka, jest też idealną syntezą wewnętrznych przeciwieństw jakie w nim egzystują. Można go też nazwać istotą Duszy, która łączący siły świadome i nieświadome, widzialne i niewidzialne. Archetyp Pełni wyraża jedność osobowości jako całości. Oznacza holistyczne podejście do życia. Szczęśliwi są ci ludzie, którzy zasymilowali ten archetyp i potrafią realizować go w praktyce. Choć niestety, niewielu z nas potrafi tego dokonać.
Żyjąc zgodnie z tym archetypem, człowiek przestaje traktować siebie jako coś rozłącznego od otaczającego go świata, choć nie traci przy tym swojej indywidualności. Ma świadomość swojej wyjątkowości, ale rozumie, że wszystko, co istnieje jest także wyjątkowe. Nie stawia się ani wyżej, ani niżej od innych istot (rozumianych w jak najszerszym kontekście) i przyznaje im takie same prawa, jak i sobie. Archetyp Pełni zakłada nie tylko zjednoczenie się z makrokosmosem, ale i rozumienie zachodzących w nim procesów, przestrzeganie uniwersalnych Praw Kosmicznych. Żadne prawa funkcjonujące w dowolnym ze światów nie będą dziwić czy zaskakiwać człowieka, który go zasymilował, a znając je i rozumiejąc będzie umiał odpowiednio wykorzystać, z pożytkiem dla siebie i bez szkody dla innych.
Mówiąc o Prawach Kosmicznych mam na myśli:
1. Prawo Przyczyny i Skutku – wszystko ma swoją przyczynę i skutek. Nic się nie dzieje bez powodu. Nie ma przypadków – to, co posiejesz, to i zbierzesz.
2. Prawo Czci i Szacunku Wobec Całej Natury – nigdy nie wolno zapominać, że człowiek jest częścią przyrody, stanowi tylko jej ogniwo i bez niej nie mógłby istnieć.
3. Prawo Istnienia Siły Wyższej – czy w to wierzysz, czy nie jest we Wszechświecie Boska Moc, która dała pierwszy impuls do jego zaistnienia. Nieważne, jak tą moc nazwiesz – Absolutem, Bogiem, Demiurgiem, Siłą Sprawczą, Siłą Wyższą, ważne, byś umiał ją odczuć.
4. Prawo Jednoczące Siły Widzialne i Niewidzialne – wszystko, co istnieje we Wszechświecie jest jedną, wielką całością, makrokosmosem, który znajduje odbicie w najmniejszej cząsteczce, w mikrokosmosie.
5. Prawo Potrójnego Oddziaływania – wszystko, co uczynisz powróci do Ciebie potrojone, tak dobro, jak i zło. Z tego względu każdy Twój czyn, każda myśl powinna być poddana kontroli.
Jeśli człowiek nie będzie tych praw przestrzegać, to nigdy nie wprowadzi w swoje życie archetypu Pełni. Zawsze będzie czuł w sobie jakieś braki i niedostatki, jakąś Pustkę. Nieustannie będzie uważał, że w jakiejś sferze czegoś istotnego nie posiada. Jedynie realizacja archetypu symbolizowanego przez kartę Świat powoduje, że człowiek jest zadowolony z siebie i swego życia. Nie oznacza to, że niczego nie chce zmieniać. Miejsce na doskonalenie się i rozwój duchowy w naszym życiu jest zawsze, ale zmienia się punkt wyjścia. Człowiek nie realizujący tego archetypu doskonali się, ponieważ jest mu źle, nie jest zadowolony z siebie i tego, co osiągnął i chce to zmienić. Osoba, która zasymilowała archetyp Pełni, rozwija się, choć jest jej dobrze i czuje się usatysfakcjonowana sobą i swoim życiem, ale będąc istotą holistyczną, rozumie, że rozwój jest obowiązkiem człowieka i w tym zawiera się nasza duchowość.
Archetyp Pełni zawiera w sobie również takie wartości jak zrozumienie dla innych, tolerancja, otwartość na to, co nowe, zrozumienie dla każdego rodzaju inności, wyklucza zaś jakiekolwiek przejawy ksenofobii, niechęci etnicznej, rasizmu, dyskryminacji religijnej czy jakiejkolwiek innej. Zakres oddziaływania tego archetypu jest niezwykle szeroki i bogaty, podobnie zresztą jak i każde inne znaczenie arkanu Świat.  
Aspekt psychologiczny archetypu – człowiek, który przekroczył ogólnie dostępne ramy rozwoju, ideał, doskonałość w ludzkiej postaci, mądrość i wyrozumiałość, pełnia, harmonijna osobowość, zadowolenie czerpane z tego, co otacza, wolność duchowa, oświecenie, poczucie bezpieczeństwa, równowagi i harmonii z otaczającym światem oraz kosmosem, zdolność do postrzegania siebie jako mikrokosmosu, w którym odbija się makrokosmos, tolerancja, otwartość na nowe, empatia, przestrzeganie Praw Kosmicznych.
Aspekt prognostyczny archetypu – najwyższe szczęście, osiągnięcie celu, jaki się wcześniej wytyczyło, spotkanie z kimś kogo się kocha, a kogo się dawno nie widziało, spełnienie marzeń, realizacja planów, praca, którą się lubi i wykonuje nie tylko ze względów materialnych, zaspokojenie ambicji, sukces przynoszący publiczną aprobatę i korzyści materialne, dobrze wykorzystywana wiedza zdobyta poprzez doświadczenie, poszerzenie horyzontów umysłowych, podróże i badania naukowe, satysfakcjonujące kontakty z obcokrajowcami, zwycięstwo ducha nad materią, wejście na szczyt.
Wzorzec literacki – 1 List do Koryntian 13.
Wzorzec mitologiczny – Bóg-Ojciec (mitologia chrześcijańska); Budda (mitologia buddyjska).

2 komentarze:

Anonimowy pisze...

Алиция, с огромным приветом из Украины))
Рада, что есть у меня возможность виртуально пообщаться) Писала тебе недавно письмо, и не знаю - дошло ли оно?
Поразилась, на сколько много продвинулось изучение портрета и как это замечательно. Радуюсь этому!!
Помню, восхищаюсь,
С любовью, Наташа Гаплевская

Anonimowy pisze...

Алиция, с огромным приветом из Украины))
Рада, что есть у меня возможность виртуально пообщаться) Писала тебе недавно письмо, и не знаю - дошло ли оно?
Поразилась, на сколько много продвинулось изучение портрета и как это замечательно. Радуюсь этому!!
Помню, восхищаюсь,
С любовью, Наташа Гаплевская