O mnie

Moje zdjęcie
A co tu pisać? Ci co mnie znają, to mnie znają. A Ci co nie znają, to i tak z tego wpisu niczego się nie dowiedzą. Uwaga! Nie udzielam na blogu żadnych porad!!!

czwartek, 31 stycznia 2013

Archetyp Świat - pozycja odwrócona

Archetyp Świat w pozycji odwróconej – Pustka.
Karta Świat w pozycji odwróconej uosabia archetyp Pustki, stanu wewnętrznego, w którym człowiek nie dostrzega żadnego sensu w swoim życiu, nie widzi potrzeby realizowania swoich uzdolnień i talentów, nie czuje potrzeby pozostawienia po sobie śladu na Ziemi, czyli odrzuca swoją misję jaka by ona nie była. To dramatyczny stan, który bardzo często prowadzi do samobójstwa lub (w lepszym wypadku) do głębokiej depresji. Osoby, które realizują ten archetyp spędzają czas tempo patrząc w jeden punkt, nie wychodzą z łóżka, nawet nie próbują cokolwiek zrobić, gdyż według nich jakiekolwiek działania nie mają racji bytu, ponieważ niczego nie zmienią. Według ich mniemania ten świat jest skazany na zagładę i nic nie jest w stanie go uratować. Nie widzą piękna, jakie ich otacza, nie dostrzegają heroizmu, jaki przejawia się w wielu ludzkich działaniach, nie rozumieją harmonii jaka jest w prostocie i wielkości jaka kryje się w miłości.
Nasze czasy obfitują w ludzi, którzy realizują ten archetyp. Bez trudu znajdziemy w swoim otoczeniu osoby dotknięte depresją, nie umiejące nadać swemu życiu sens albo realizujące się w sposób destrukcyjny, niszczący. Archetyp Pustki może się też przejawiać poprzez nerwice, fobie czy zachowania kompulsywne. Jak opowiadała jedna z moich Klientek: „Idę na zakupy, bo czegoś mi brakuje, kupuję całkowicie niepotrzebne mi rzeczy w nadziei, że zapełnią to wolne miejsce we mnie, które tak bardzo boli, ale kiedy wracam z zakupów, nadal jestem całkiem pusta, tylko na półkach w szafie przybyło do niczego niepotrzebnych rzeczy”. Kultura w jakiej obecnie żyjemy w swojej zewnętrznej formie sprawia wrażenie, iż jest pełna radości, młodości, zabawy i sukcesu. Z tego powodu nie widać, jak silnie we wnętrzu niektórych osób rozrasta się Pustka wewnętrzna i znudzenie wszystkim, co łatwo dostępne, lekkie, wymierne i przyjemne. Cywilizacja, w której żyjemy nie potrafi dostrzegać naturalnego piękna i uważa, że wszystko można kupić i sprzedać, a przez to staje się coraz bardziej jednowymiarowa, trywialna i nudna.
Osoby realizujące archetyp Pustki są tragicznie nieszczęśliwe i to nie tylko dlatego, że nie widzą sensu w swoim życiu, ale również i z tego powodu, iż cały czas mają nadzieję, że ktoś lub coś tę Pustkę w nich wypełni. Nie rozumieją, że nie jest to w ogóle możliwe – nikt i nic nie jest w stanie „wejść” do ich wnętrza i wypełnić je. To możemy zrobić tylko my sami. Nie ma takiej możliwości, by jakaś inna istota przeżyła za nas nasze życie. Dlatego też nie oczekuj Czytelniku, że napiszę tutaj, czym można wypełnić Pustkę, bo tego w odniesieniu do Ciebie nie wiem. Wiem jednak, że życie, w którym nie ma miejsca na pasję, na słuszne oburzenie, na prawo do walki o swoje przekonania, także jest puste. W naszej europejskiej cywilizacji doszliśmy do absurdu, w którym tzw. „poprawność polityczna” jest ważniejsza od prawdy i uczciwości, a jednocześnie słowa wypowiedziane publicznie nic nie znaczą i można je w każdej chwili zmienić, wyprzeć się ich, zmienić interpretację albo po prostu udać, że się ich nie wygłaszało. Przykład? Każda wypowiedź dowolnego polityka. A co to ma wspólnego z archetypem Pustki? Wszystko – jeśli człowieka otacza „pusty” świat, to coraz trudniej odnaleźć w sobie Pełnię.

Brak komentarzy: