O mnie

Moje zdjęcie
A co tu pisać? Ci co mnie znają, to mnie znają. A Ci co nie znają, to i tak z tego wpisu niczego się nie dowiedzą. Uwaga! Nie udzielam na blogu żadnych porad!!!

poniedziałek, 20 grudnia 2010

Astrologiczna prognoza na I kwartał 2011

Słońce w Koziorożcu – weszło do tego znaku 23.12.2010 czasu polskiego i pozostanie w nim do 20 stycznia kierując naszą uwagę na sprawy kariery, pracy i spraw społecznych. Szczególnie będzie sprzyjać wszystkim znakom trygonu ziemi (Koziorożcom, Bykom i Pannom), a wszystkich zachęca do poważnego traktowania swoich zadań i obowiązków. To czas budowania podwalin, robienia dalekosiężnych planów i ciężkiej pracy, która jednak jeśli zostanie wykonana sumiennie przyniesie konkretne i trwałe rezultaty. Nie jest to co prawda odpowiedni moment na błyskotliwe wystąpienia i popisy, ale prowadzone w tym czasie rozmowy, pertraktacje i ustalone uzgodnienia będą stabilne i zostaną wypełnione co do joty.
Słońce w Wodniku – wejdzie do tego znaku 20 stycznia i pozostanie do 19 lutego szczególnie sprzyjając znakom żywiołu powietrza (Wagom, Wodnikom i Bliźniętom), a wszystkich zachęcając do kontaktów, spotkań z przyjaciółmi, uczestnictwa w życiu towarzyskim i imprezach kulturalnych. Sprzyja także zbliżeniu z obcokrajowcami i wyjazdom zagranicznym. Jest to również dobry moment na rozpoczęcie nauki języków obcych, zdawanie egzaminów, zawieranie umów i kontraktów, choć każdą informację należy dokładnie sprawdzić, a przed złożeniem podpisu na jakimkolwiek dokumencie warto dokładnie go przeczytać.
Słońce w Rybach – wejdzie do tego znaku 19 lutego i pozostanie do 21 marca czasu polskiego patronując Rybom i pozostałym znakom wodnym (Rakom i Skorpionom). To dobry moment, by zająć się swoim życiem uczuciowym, poprawić relację z ukochaną osobą i bliskimi ludźmi. Szczerość i otwartość w sferze emocjonalnej zaowocuje lepszym wzajemnym zrozumieniem między partnerami, ułatwi życie rodzinne i poprawi nastrój, który u wielu z nas pod koniec zimy nie jest najlepszy. Znużeni tą porą roku możemy odczuwać pogorszenie stanu zdrowia, którym należy teraz zająć się z całą starannością i nie lekceważyć żadnych dolegliwości, w tym także (a może przede wszystkim) psychicznych.
Merkury – powrócił do ruchu prostego w Sylwestra i do 13 stycznia przemieszczać się będzie przez znak Strzelca zachęcając do ekspansji w każdym znaczeniu tego słowa, a szczególnie do zabiegów mających na celu powiększenie dochodów i rozwoju kariery. Może też przynieść nowe i perspektywiczne znajomości z obcokrajowcami lub osobami powracającymi z zagranicy. Od 13 stycznia Merkury zacznie się przemieszczać przez znak Koziorożca, wzmacniając tym samym wpływy Słońca i sprzyjając sprawom zawodowym, ułatwiając zdawanie egzaminów, przynosząc postępy w pracy związanej ze słowem mówionym i pisanym. Będzie też w tym czasie sprzyjać handlowi, zdobywaniu informacji, wszelkim działaniom biznesowym, twórczości literackiej, a wchodząc 03.lutego w znak Wodnika także kontaktom towarzyskim, ważnym rozmowom, podróżom i wyjazdom oraz kontaktom z cudzoziemcami. W Wodniku będzie przebywać krótko, bo tylko do 22 lutego, warto więc dobrze wykorzystać ten okres, gdyż wchodząc do znaku Ryb skieruje naszą uwagę na kontakty między bliskim ludźmi, szczere rozmowy o uczuciach i emocjach, może przynieść wizytę krewnych lub odwiedziny u nich. Jest to też dobra pora na kampanię reklamową produktów przeznaczonych do domowego użytku, jak też na premiery dowolnych dział sztuki. Wchodząc 22 lutego do znaku Barana przyniesie z jednej strony wzrost energii, ale z drugiej skłonność do ryzykownych działań. W związku z tym należy zachować dużą ostrożność przy podejmowaniu decyzji i bez potrzeby nie szarżować. W znaku tym Merkury pozostanie do końca miesiąca. A najważniejsze, że przez cały ten kwartał będzie przemieszczać się w ruchu prostym, co zdecydowanie sprzyja wszelkim sprawom, którymi zawiaduje ta ruchliwa planeta.
Wenus – do 8 stycznia poruszać się będzie w ruchu prostym przez znak Skorpiona koncentrując naszą uwagę na sprawach światopoglądowych, wyznawanym systemie wartości, ale i dodając więcej namiętności naszym związkom, by przechodząc w tym dniu do znaku Strzelca przesunąć środek ciężkości na sferę kontaktów towarzyskich, relacji międzyludzkich i na nowe uczucie. Możliwe są niewielkie dochody dzięki podróżom, organizowaniu konferencji, pracy naukowej itp. Podróże w tym czasie sprawiają wiele przyjemności i towarzyszą im romantyczne przygody. To dobry moment na ślub i podróż poślubną. Wenus w tym znaku pozostanie do 05 lutego, kiedy to dokona ingresu w znak Koziorożca, gdzie może co prawda wnieść nieco chłodu w romantyczne relacje, ale jednocześnie umocnić je i utrwalić. To też jest dobra pora na sformalizowanie związku, zaręczyny, ślub, gdyż zwiększa się prawdopodobieństwo jego stałości. W znaku Wodnika, przez który Wenus będzie się przemieszczać od 03 do 27 marca, sprzyjać będzie kontaktom z przyjaciółmi, życiu towarzyskiemu, zainteresowaniom kulturalnym i artystycznym. Niewykluczone, że przyjaciele odmiennej płci poczują do siebie coś więcej niż przyjaźń. Jest to dobry czas dla osób twórczych, a jeśli przy tym są oni zakochani, to potrafią stworzyć wielkie dzieła. Przy przejściu Wenus przez ten znak jest możliwość zarobku lub przypływu pieniędzy dzięki współpracy lub poprzez przyjaciół, mecenasów, sponsorów. Może pojawić się nieoczekiwana, ale perspektywiczna propozycja biznesowa. To dobra pora na działalność społeczną. Ostatnie dni marca Wenus spędzi już w znaku Ryb i skieruje naszą uwagę na życie rodzinne, wzmocni więzy małżeńskie i zapewni dobre relacje między partnerami, pod warunkiem, że będą oni wobec siebie uczciwi, otwarci i szczerzy. Wenus przez cały ten kwartał porusza się w ruchu prostym, a więc nie powinna przysparzać nam specjalnych problemów w podlegających jej dziedzinach, a szczególnie w sferze relacji męsko-damskich.
Mars – znajduje się w ruchu prostym w znaku Koziorożca, gdzie będzie przebywał do 16 stycznia sprzyjając sprawom materialnym, awansowi zawodowemu, obejmowaniu wyższych stanowisk czy zakładaniu albo rozszerzaniu biznesu. Na szczęście Koziorożec jest ostrożny, więc wyhamuje typową dla Marsa skłonność do ryzyka. Przechodząc 16 stycznia do znaku Wodnika, Mars skieruje naszą uwagę na relacje z przyjaciółmi, zachęci do większej aktywności, ale i rozbudzi ducha rewolucji, a nawet anarchii. Warto pamiętać, że dopóki będzie on w tym znaku, a więc do 24 lutego będziemy bardziej skłonni do buntu, sprzeciwu i siłowego forsowania swego zdania. Wiedząc o tym łatwiej będzie nam takie zachowania kontrolować, co pozwoli uniknąć niepotrzebnych przykrości. Następnym znakiem, który zaszczyci swoją obecnością od 24 lutego do końca marca Mars będą Ryby, a tam wpływ tej wojowniczej planety skoncentruje się na przeżycia wewnętrznych, kwestiach duchowych i działalności charytatywnej. Negatywny wpływ Marsa w tym znaku może przejawiać się większą podatnością na uzależnienia, szczególnie od alkoholu, dlatego należy bardzo uważać na używki. Najważniejsze jednak, że przez cały ten kwartał Mars porusza się ruchem prostym.
Jowisz – znajduje się w ruchu prostym w znaku Ryb, gdzie będzie do 23 stycznia. Znajdując się w tym znaku nasila intuicję, wrażliwość, współczucie, zwiększa zdolności paranormalne, zainteresowanie astrologią, ezoteryką i parapsychologią. Znajdując się w ruchu prostym będzie korzystnie wpływał na psychikę, choć w przypadku osób z jej zaburzeniami może je nasilić! Przyniesie wzrost altruizmu, zainteresowania bliskimi, chęć okazania pomocy czy wręcz skłoni do działalności charytatywnej. Warto jednak pamiętać, że przebywając w Rybach Jowisz może skłaniać do przesady w jedzeniu i piciu. Aby nie spowodowało to problemów zdrowotnych i innych, należy zachować umiar i rozsądek w tym zakresie. Wchodząc 23 stycznia do znaku Barana doda wszystkim energii, zachęci do działania, wzmocni wiarę w siebie i chęć pokazania się na szerszym forum. Jowisz ze swej natury zachęca do rozszerzania się i sięgania po więcej, a że dobrze się czuje w znaku Baran, daje ku temu możliwości, z których warto skorzystać dopóki jest on w ruchu prostym.
Saturn – znajduje się w znaku Wagi i do 27 stycznia porusza się ruchem prostym, kierując naszą uwagę na sprawy partnerskie w każdym aspekcie tego słowa, a więc zarówno na związki miłosne i małżeńskie, jak i na sprawy spółek, współpracy czy współautorstwa. Saturn to surowa i zasadnicza planeta, więc wszelkie zdrady, skoki w bok i nieuczciwości wobec partnera zostaną teraz bardzo szybko ujawnione, dlatego jeśli nie chcemy rozpadu naszych związków, powinniśmy takich zachowań unikać za każdą cenę. Również we wszelkiego rodzaju spółkach należy zachować bezwzględną uczciwość i dokładność w rozliczeniach finansowych, bo oszustwa dość szybko zostaną ujawnione. Niestety od 27 stycznia Saturn wchodzi w ruch retrogradacyjny, który będzie kontynuował do końca kwartału komplikując wszystkie wymienione powyżej sprawy. Z tego względu lepiej w tym czasie nie zawierać spółek, nie nawiązywać współpracy, a jeśli to możliwe także wstrzymać się z zawieraniem małżeństwa. Należy też zachować szczególną ostrożność w kontaktach biznesowych, gdyż łatwo paść ofiarą oszusta.
Wyższe planety – Uran przemieszcza się ruchem prostym przez znak Ryb, gdzie będzie przebywać do 13 marca kierując uwagę na sferę przeżyć wewnętrznych, a także na działalność dobroczynną i charytatywną. Wchodząc do znaku Barana w dniu 13 marca doda nam energii i chęci do działania, ale także nasili ducha buntu i anarchii, co w połączeniu z wpływami Marsa może stworzyć mieszankę piorunującą. Aby nie przyczyniła ona poważnych szkód trzeba ją uważnie kontrolować. Neptun nadal porusza się ruchem prostym przez znak Wodnika co korzystnie wpływa na nasze samopoczucie, relacje z przyjaciółmi, a osoby twórcze i artyści mogą odczuć przypływ natchnienia. Natomiast Pluton wędruje także ruchem prostym przez znak Koziorożca przynosząc wzrost energii, wiary we własne możliwości i siły wewnętrznej oraz możliwości sterowania procesami podległymi Plutonowi.

Brak komentarzy: