O mnie

Moje zdjęcie
A co tu pisać? Ci co mnie znają, to mnie znają. A Ci co nie znają, to i tak z tego wpisu niczego się nie dowiedzą. Uwaga! Nie udzielam na blogu żadnych porad!!!

środa, 27 kwietnia 2011

Połączenia Małych i Wielkich Arkanów, cz. 8

Głupiec + 1D – rozpoczęcie działalności gospodarczej,
Głupiec + 2D(o) – negatywna ocena wyników pracy,
Głupiec + 3D(o) – liczenie na pomoc finansową innych, dziecinne podejście do pieniędzy,
Głupiec + 5D – podjęcie nowej pracy,
Głupiec + 6D(o) – wykorzystywanie finansowe jednego z członków rodziny,
Głupiec + 8D(o) – brak ambicji życiowych, poprzestawanie na małym,
Głupiec + 9D(o) – głupi dowcip, brak powagi,
Głupiec + 10D – dziecko natury,
Głupiec + 10D(o) – okrutne i brutalne dziecko,
Głupiec + GD – pilne i sumienne dziecko,
Głupiec + RD – założenie spółki handlowej,
Głupiec+ RD(o) – naiwna wiara, że samo się polepszy,
Mag + 1D – korzystna współpraca z rówieśnikami,
Mag + 3D – różnorodne pomysły i plany przyszłych działań,
Mag + 3D(o) – brak szerszej perspektywy w ocenie możliwości finansowych,
Mag + 4D(o) – niechęć ze strony kolegów w pracy,
Mag + 5D(o) – problemy z płynnością gotówkowa, zahamowanie przypływu pieniędzy,
Mag + 7D – harmonijna równowaga pomiędzy światem materialnym i duchowym,
Mag + 9D – uniknięcie poważnych kłopotów dzięki pomocy przyjaciół,
Mag + 9D(o) – nielojalni przyjaciele i straty przez nich,
Mag + 10D – życie w harmonii z Matką Naturą i wszystkimi żywiołami,
Mag + 10D(o) – świadome naruszanie harmonii środowiska naturalnego,
Mag + GD(o) – brak szerszych horyzontów,
Mag + RD – odpowiedzialny i pracowity młody człowiek,
Kapłanka + 1D – rozum i wiedza będą pomocne w biznesie,
Kapłanka + 2D – podjęcie pracy na drugim etacie,
Kapłanka + 4D – praca na roli,
Kapłanka + 5D – traktowanie pieniędzy jako środka do celu, a nie cel sam w sobie,
Kapłanka + 6D – rodzinne wakacje spędzane na wsi,
Kapłanka + 7D – umiejętność cieszenia się z drobiazgów,
Kapłanka + 8D – umiejętność przekazywania zebranych doświadczeń innym,
Kapłanka + 9D – życie zgodnie z rytmem przyrody, bycie jej cząstką, naturalność,
Kapłanka + 9D(o) – zagubienie własnego rytmu, „dziecko cywilizacji”, sztuczność,
Kapłanka + 10D – doskonały instynkt i intuicja,
Kapłanka + 10D(o) – choroby cywilizacyjne,
Kapłanka + GD – osoba przestrzegająca zasad higieny,
Kapłanka + KD – serdeczna, mądra, starsza kobieta,
Kapłanka + KrD – osoba działająca na rzecz ochrony środowiska,
Kapłanka + KrD(o) – awersja do zwierząt i całej przyrody,
Cesarzowa + 1D – przypływ gotówki,
Cesarzowa + 2D(o) – praca nie przynosząca pozytywnych rezultatów materialnych,
Cesarzowa + 3D(o) – nadmierna rutyna ogranicza wzrost dochodów,
Cesarzowa + 4D(o) – nieoczekiwane wydatki naruszą stan posiadania,
Cesarzowa + 8D(o) – sybarytyzm, przesadne umiłowanie luksusu,
Cesarzowa + GD(o) – interes, który nie przynosi zysków, konieczność dokładania,
Cesarzowa + KD – osoba gospodarna i rozsądna,
Cesarzowa + KD(o) – osoba niegospodarna i rozrzutna,
Cesarzowa + KrD – powiększenie stanu posiadania dzięki umiejętnemu obracaniu pieniędzmi,
Cesarz + 1D – osiągnięcie intratnego stanowiska,
Cesarz + 2D – wyrazy uznania, nagroda za profesjonalizm zawodowy,
Cesarz + 2D(o) – utrata prestiżu i uznania w oczach kolegów z pracy,
Cesarz + 3D – pionierskie pomysły, siła przebicia,
Cesarz + 4D – pomnożenie majątku dzięki posiadanej władzy,
Cesarz + 6D(o) – despotyzm, podporządkowywanie sobie innych z powodów materialnych,
Cesarz + 7D – odpowiedni człowiek na odpowiednim stanowisku,
Cesarz + 7D(o) – wykorzystywanie stanowiska do nielegalnych interesów,
Cesarz + 8D – pracę w służbach bezpieczeństwa,
Cesarz + 9D – osiągnięcia sportowe, dobry rozwój fizyczny,
Cesarz + 10D(o) – wyjątkowa brutalność i skłonności sadystyczne,
Cesarz + KD(o) – bierne poddawania się biegowi wypadków,
Cesarz + KrD – osoba majętna, która może udzielić poparcia,
Cesarz + KrD(o) – człowieka, który poświecił się karierze i nie osiągnął sukcesu,
Kapłan + 1D – zakup ziemi lub działki rekreacyjnej,
Kapłan + 2D(o) – konieczność udzielenia pomocy finansowej starszemu członkowi rodziny,
Kapłan + 5D – zasięgnięcie rady u osób doświadczonych lub kompetentnych,
Kapłan + 5D(o) – konieczność natychmiastowego zwrotu długów,
Kapłan + 6D – zakup posiadłości, willi,
Kapłan + 7D(o) – przyjęcie lub wręczenie łapówki,
Kapłan + 10D – znajomość historii rodu i własnych korzeni,
Kapłan + 10D(o) – ortodoksyjne podejście do tradycji, religii i moralności,
Kapłan + GD(o) – ciągłe oszczędzanie na „czarną godzinę”,
Kapłan + RD(o) – ciągły brak czasu, pośpiech,
Kapłan + KrD – szacunek dla ziemi, korzeni i tradycji,
Kapłan + KrD(o) – brak autorytetu spowodowany brakiem kwalifikacji,
Kochankowie + 1D(o) – trwonienie pieniędzy na rozrywki,
Kochankowie + 6D – wzrost dochodów partnera,
Kochankowie + 8D – sporządzenie testamentu na rzecz współmałżonka,
Kochankowie + KD – umiejętność podejmowania słusznych decyzji materialnych,
Kochankowie + KrD(o) – błędne decyzje staną się przyczyną start materialnych,
Rydwan + 1D(o) – ostrzeżenie przed niepomyślnymi inwestycjami,
Rydwan + 2D – sukces zawodowy, osiągnięcie wytyczonego celu,
Rydwan + 3D – praca związana z podróżami,
Rydwan + 6D – sukces świętowany w gronie rodzinnym,
Rydwan + GD – wiadomość o sukcesie, wygranej,
Rydwan + KrD – człowiek interesu, który może udzielić poparcia,
Sprawiedliwość + 1D(o) – trudne sprawy urzędowe związane z finansami,
Sprawiedliwość + 4D – nagroda finansowa uzyskana dzięki własnej pracy,
Sprawiedliwość + 6D – pomyślne załatwienie rodzinnych spraw urzędowo-finansowych,
Sprawiedliwość + 7D(o) – podejrzane układy finansowe znajdą swój epilog w sądzie,
Sprawiedliwość + 8D – załatwianie spraw notarialnych,
Sprawiedliwość + RD – dziedziczenie po linii męskiej,
Sprawiedliwość + KD – dziedziczenie po linii żeńskiej,
Eremita + 3D – zdobycie uznania i prestiżu społecznego,
Eremita + 4D – praca przynosząca zabezpieczenie na starość,
Eremita + 6D – starsza osoba, której należy się szacunek i uznanie,
Eremita + 8D – przejście na emeryturę,
Eremita + 8D(o) – materialne wykorzystywanie starszej osoby,
Eremita + RD – osobę uczciwą, której można powierzyć zarządzanie pieniędzmi

Brak komentarzy: