O mnie

Moje zdjęcie
A co tu pisać? Ci co mnie znają, to mnie znają. A Ci co nie znają, to i tak z tego wpisu niczego się nie dowiedzą. Uwaga! Nie udzielam na blogu żadnych porad!!!

czwartek, 28 kwietnia 2011

Połączenia Małych i Wielkich Arkanów, cz. 9

Koło Fortuny + 2D – wygrana losowa lub nieoczekiwana pomoc finansowa rodziny,
Koło Fortuny + 3D – możliwość osiągnięcia prawdziwego bogactwa, uśmiech Fortuny,
Koło Fortuny + 4D(o) – poważne straty materialne na skutek niechęci do pracy,
Koło Fortuny + 5D – przedsięwzięcie przekroczyło półmetek i zmierza do pomyślnego końca,
Koło Fortuny + 5D(o) – całkowite zubożenie,
Koło Fortuny + 8D(o) – brak zrozumienia praw przyczyny i skutku,
Koło Fortuny + GD – wygraną lub nagrodę rzeczową,
Koło Fortuny + GD(o) – zbieractwo, gromadzenie wszystkiego na „wszelki wypadek”,
Koło Fortuny + RD – pomyślny zbieg okoliczności wpłynie na pomnożenie stanu posiadania,
Koło Fortuny + RD(o) – brak organizacji pracy,
Koło Fortuny + KD – dochody z dobrze zorganizowanego przedsięwzięcia,
Koło Fortuny + KD(o) – zmienne szczęście w sprawach finansowych,
Moc + 1D(o) – przecenianie własnych możliwości, wyczerpująca praca,
Moc + 2D – odnalezienie sił wewnętrznych do wykonania podjętych zobowiązań,
Moc + 2D(o) – brak wiary w profesjonalizm, praca, która przerasta możliwości danej osoby,
Moc + 5D(o) – wysokie rachunki, dodatkowe opłaty,
Moc + 6D(o) – dążenie do sukcesu materialnego za wszelką cenę,
Moc + 7D – praca przynoszącą duże zyski i wykonywana z przyjemnością,
Moc + 8D – twórcze podejście do życia w późnym wieku, nowe hobby na emeryturze,
Moc + 9D – doskonałe zdrowie, tężyzna fizyczna,
Moc + 9D(o) – posłuszeństwo wymuszane siłą, brak tolerancji,
Moc + RD(o) – bezrobocie, utrata pracy,
Moc + KrD – osoba, która osiągnęła najwyższe zaszczyty.
Wisielec + 1D(o) – chciwość, ciągły niepokój o sprawy materialne,
Wisielec + 2D(o) – trudna sytuacja rodzinna uniemożliwia skoncentrowanie się na pracy,
Wisielec + 3D(o) – zaburzona równowaga finansowa,
Wisielec + 4D(o) – nieumiejętność zbilansowania dochodów i wydatków,
Wisielec + 5D(o) – niechęć do wprowadzenia jakichkolwiek modyfikacji utrudniającą postęp,
Wisielec + 6D(o) – zachwiana równowaga finansowa z powodu nierozsądnych inwestycji,
Wisielec + 8D(o) – strach przed starzeniem się,
Wisielec + GD(o) – łapówkarstwo, przekupstwo,
Wisielec + RD(o) – problemy wewnętrzne hamują rozwój spraw materialnych,
Wisielec + KD(o) – człowiek zmienny i chimeryczny,
Śmierć + 3D – korzystne transformacje w pracy,
Śmierć + 4D – awans zawodowy,
Śmierć + 7D(o) – znalezienie się w sytuacji, z której bardzo trudno jest znaleźć wyjście,
Śmierć + 8D(o) – strach przed śmiercią,
Śmierć + 9D – szybka regeneracja straconych sił, pomyślna rekonwalescencja,
Śmierć + 9D(o) – nieposzanowanie czyjegoś życia,
Śmierć + 10D(o) – nieszczęśliwy wypadek, ofiara morderstwa lub zabójstwa,
Równowaga + 4D – spokojna i zrównoważona sytuacja materialna,
Równowaga + 6D – wspólne dążenia, które umożliwiają rozwój całej rodziny,
Równowaga + 6D(o) – brak pewności co do słuszności własnych decyzji,
Równowaga + 8D – praca w sferze budżetowej,
Równowaga + RD – praktyczne podejście do życia,
Równowaga + KD(o) – brak bezpieczeństwa materialnego,
Diabeł + 2D(o) – podejrzane interesy i spekulacje,
Diabeł + 3D(o) – destrukcyjna zazdrość o sukcesy materialne innych osób,
Diabeł + 4D(o) – skrajny materializm, finansowe wykorzystywanie innych,
Diabeł + 5D – złapanie drugiego oddechu, przypływ energii i pieniędzy,
Diabeł + 7D(o) – nielegalny handel środkami odurzającymi,
Diabeł + 8D(o) – zachowanie nie licujące z wiekiem i pozycją,
Diabeł + 9D(o) – groźby fizyczne, przemoc,
Diabeł + 10D(o) – dewiacje seksualne, 
Diabeł + GD(o) – destrukcyjne wpływy pieniądza,
Diabeł + KD(o) – hazard, ostrzeżenie przed dużą przegraną,
Wieża Boga + 3D(o) – niechęć do wprowadzenia zmian w pracy, choć są one konieczne,
Wieża Boga + 4D – zgromadzenie funduszy na zakup lub budowę domu,
Wieża Boga + 4D(o) – włamania i kradzieże w domu,
Wieża Boga + 6D(o) – długi hipoteczne, utrata domu,
Wieża Boga + 8D – zapewnienie sobie bezpieczeństwa materialnego na starość,
Wieża Boga + 8D(o) – utrata zabezpieczenia na starość, wydziedziczenie.
Wieża Boga + KrD(o) – utrata domu, majątku,
Gwiazda + 3D – wsparcie finansowe ze strony przyjaciół,
Gwiazda + 3D(o) – straty finansowe przez przyjaciół,
Gwiazda + 4D – odpowiednie podejście emocjonalne do pracy i spraw finansowych,
Gwiazda + 5D – utworzenie stypendium artystycznego,
Gwiazda + 10D – umiejętność przekazania piękna natury przy pomocy sztuki,
Gwiazda + RD – talent artystyczny realizujący się w materii,
Księżyc + 2D – zasłużony urlop sfinansowany przez firmę lub zakład pracy,
Księżyc + 3D – realizacja marzeń w sferze materialnej,
Księżyc + 4D(o) – brak wiarygodności finansowej, iluzje na temat stanu posiadania,
Księżyc + 7D(o) – iluzje na temat własnych możliwości finansowych, życie na kredyt,
Księżyc + 10D – uprawianie medycyny niekonwencjonalnej,
Słońce + 3D – osiągniecie sukcesu dzięki własnym zdolnościom i osobowości,
Słońce + 7D – duża energia i słuszne przekonanie o własnej wartości,
Słońce + 9D – tolerancja i zrozumienie potrzeb innych ludzi,
Słońce + 10D – pokonanie blokad wewnętrznych i otwarcie się na piękno natury;
Słońce + KD – osoba o bogatej i ciekawej osobowości,
Słońce + KrD – naturalny, świetny przywódca,
Słońce + KrD(o) – tyran i despota,
Sąd Boży + 2D – założenie spółki z członkiem rodziny,
Sąd Boży + 5D(o) – kłótnie w rodzinie na tle materialnym,
Sąd Boży + 6D(o) – sprzeczne interesy w rodzinie,
Sąd Boży + GD – radość z powodu sukcesów finansowych dzieci,
Sąd Boży + KD – wsparcie materialne ze strony rodziny ze wsi,
Sąd Boży + KrD(o) – trudności finansowe spowodowane sprawami rodzinnymi.
Świat + 1D(o) – wewnętrzne blokady uniemożliwiają racjonalne podejście do pieniędzy,
Świat + 3D – sukces materialny na skalę międzynarodową,
Świat + 7D – umiejętność szerokiego i realnego spojrzenia na sytuację,
Świat + 7D(o) – obciążanie wszystkich swoimi problemami finansowymi,
Świat + 9D – szerokie kontakty zagraniczne,
Świat + GD – zakończenie prac, finisz,
Świat + RD(o) – krach na giełdzie, straty losowe.

Brak komentarzy: