O mnie

Moje zdjęcie
A co tu pisać? Ci co mnie znają, to mnie znają. A Ci co nie znają, to i tak z tego wpisu niczego się nie dowiedzą. Uwaga! Nie udzielam na blogu żadnych porad!!!

środa, 19 stycznia 2011

Połączenia Małych i Wielkich Arkanów, cz. 3

Dziś ostatnia część ciekawych połączeń Małych Arkanów koloru buław z Wielkimi:
Wisielec + 1B(o) – załamanie nerwowe,
Wisielec + 2B(o) – stan szoku, wstrząs psychiczny,
Wisielec + 3B(o) – trudności w zrozumieniu samego siebie, brak równowagi emocjonalnej,
Wisielec + 4B(o) – marnowanie okazji i szans na rozwój zawodowy,
Wisielec + 6B(o) – zagubiony list, wiadomość nie dotrze do adresata,
Wisielec + 7B – odzyskanie równowagi emocjonalnej dzięki modlitwie,
Wisielec + 9B – koniec depresji lub problemów psychicznych,
Wisielec + KrB(o) – poważne nieporozumienia z szefem,
Śmierć + 3B(o) – bankructwo,
Śmierć + 5B – pozytywna transformacja własnej osobowości,
Śmierć + 6B(o) – kłopoty zdrowotne członka bliskiej rodziny,
Śmierć + 9B(o) – poważna choroba, kłopoty zdrowotne,
Śmierć + KB(o)– osobę destrukcyjną i uzależniającą innych od siebie.
Równowaga + 2B – zdolność do podejmowania dobrych decyzji,
Równowaga + 4B – umiejętność godzenia życia zawodowego i osobistego,
Równowaga + 7B – pełna harmonia wewnętrzna i zewnętrzna,
Równowaga + 7B(o) – brak harmonii wewnętrznej i systematyczności w działaniach,
Równowaga + RB(o) – człowiek o dwóch twarzach, sztucznie zbudowany image,
Diabeł + 1B(o) – niechciana ciąża, nieślubne dziecko,
Diabeł + 4B(o) – krańcowe lenistwo i niechęć do pracy,
Diabeł + 6B(o) – zdrada, niewierność małżonka lub przyjaciela,
Diabeł + 7B(o) – zajmowanie się czarną magią,
Diabeł + 9B(o) – brak tolerancji, fanatyzm,
Diabeł + KrB(o) – człowieka o skłonnościach do hulaszczego trybu życia, alkoholizm,
Diabeł + KB – ekscytującą przygodę miłosną,
Diabeł + KB(o) – brutalność lub perwersje seksualne,
Diabeł + GB(o)– osobę wulgarną i prostacką.
Wieża Boga + 1B(o) – separacja,
Wieża Boga + 4B(o) – bankructwo, upadek firmy, utrata źródła utrzymania;
Wieża Boga + 5B(o) – włamanie,
Wieża Boga + 6B(o) – czasowe lub trwałe rozstanie z partnerem,
Wieża Boga + 8B – rozpoczęcie budowy własnego domu,
Wieża Boga + RB – zmianę miejsca zamieszkania,
Gwiazda + 1B – nowy projekt, aktywność twórcza,
Gwiazda + 3B – rozwój i wykorzystanie zdolności artystycznych,
Gwiazda + 3B(o) – niemoc artystyczna,
Gwiazda + 5B(o) – bałaganiarstwo, nieuporządkowane życie uczuciowe;
Gwiazda + 9B – miłość platoniczna,
Gwiazda + 10B – sukces artystyczny,
Gwiazda + KrB – sukces w pracy artystycznej,
Gwiazda + KB(o) – bark gustu, dziwne upodobania estetyczne.
Księżyc + 2B(o) – iluzje, brak realnej oceny rzeczywistości;
Księżyc + 5B(o) – oszustwo, ucieczka w świat fantazji,
Księżyc + 6B – doskonała intuicja,
Księżyc + 7B(o) – brak realnego podejścia do życia.
Księżyc + KrB – silna, władcza kobieta,
Księżyc + KB – osobę o romantycznym usposobieniu.
Słońce + 9B – poprawa witalności, koniec problemów zdrowotnych.
Słońce + RB – mężczyzna o charyzmatycznej osobowości,
Słońce + GB(o) – snob i egoista,
Sąd Boży + 1B(o) – niesnaski i nieporozumienia w rodzinie.
Sąd Boży +3B(o) – niepotrzebna rywalizacja w rodzinie,
Sąd Boży + 5B – otrzymanie wsparcia duchowego w rodzinie,
Sąd Boży + 10B(o) – życie rodzinne negatywnie wpływa na rozwój jednostki.
Sąd Boży + KrB – mężczyzna o tradycyjnym podejściu do spraw rodziny, patriarcha.
Sąd Boży + KrB(o) – tyran domowy, despota,
Sąd Boży + GB – dobre porozumienie z młodszymi członkami rodziny,
Świat + 1B – wyjazd za granicę, na południe lub do Ameryki.
Świat + 3B – wyjazd za granicę do pracy lub w związku z interesami.
Świat + 3B(o) – problemy związane z wyjazdem za granicę.
Świat + 4B – współpraca zawodowa z obcokrajowcami.
Świat + 6B – wyjazd członka rodziny za granicę.
Świat + 8B(o) – straty na skutek współpracy z obcokrajowcami.
Świat + 10B – wszystkie drogi stoją otworem.
Świat + RB – uzyskanie stałego pobytu za granicą, zmianę obywatelstwa.
Świat + RB(o) – utrudnienia związane z wyjazdem za granicę.
Świat + GB – długą podróż.

Brak komentarzy: