O mnie

Moje zdjęcie
A co tu pisać? Ci co mnie znają, to mnie znają. A Ci co nie znają, to i tak z tego wpisu niczego się nie dowiedzą. Uwaga! Nie udzielam na blogu żadnych porad!!!

czwartek, 17 lutego 2011

Połączenia Małych i Wielkich Arkanów, cz. 4

Głupiec + 1K – poczęcie upragnionego dziecka,
Głupiec + 1K(o) – niepożądana ciąża,
Głupiec + 2K(o) – infantylne podejście do uczuć,
Głupiec + 3K(o) – naiwność dziecka, pensjonarski stosunek do uczuć,
Głupiec + 4K – nowe, twórcze projekty,
Głupiec + 4K(o) – kłopoty finansowe związane z dziećmi,
Głupiec + 5K(o) – konflikty i nieporozumienia z dziećmi,
Głupiec + 6K – narodziny dziecka, chrzciny,
Głupiec + 7K – znalezienie drogi rozwoju duchowego,
Głupiec + 8K – układanie planów na przyszłość,
Głupiec + 8K(o) – nierealne plany lub nieumiejętność planowania,
Głupiec + 9K(o) – infantylizm, emocjonalność dziecka, ciągłe szukanie opieki u innych,
Głupiec + 10K – usamodzielnienie się dzieci,
Głupiec + 10K(o) – dorosłe dzieci, które nie chcą się usamodzielnić,
Głupiec + GK – uroczystość związana z dzieckiem,
Głupiec + RK – brak krytycyzmu, samouwielbienie,
Głupiec + KrK – osoba kierująca się zachciankami i kaprysami.
Mag + 2K – nawiązanie nowej przyjaźni,
Mag + 3K – zdobycie uznania i sympatii w środowisku rówieśniczym,
Mag + 4K(o) – straty poprzez ludzi z otoczenia,
Mag + 5K – harmonia w kontaktach z otoczeniem,
Mag + 6K(o) – kłopoty z dziećmi na skutek złego wpływu kolegów,
Mag + 7K(o) – brak harmonii między życiem wewnętrznym i zewnętrznym,
Mag + 8K(o) – trudności w kontaktach z ludźmi,
Mag + 9K – harmonijny rozwój wewnętrzny,
Mag + 10K – harmonijny rozwój wszelkich spraw związanych z uczuciami,
Mag + GK – osoba łatwa we współżyciu,
Mag + GK(o) – fałszywi przyjaciele, pochlebcy,
Mag + RK – młoda, samodzielna osoba,
Mag + KK – harmonijne wpisanie się w otaczającą rzeczywistość,
Mag + KK(o) – lekkoduch,
Mag + KrK – rozwój zdolności artystycznych.
Kapłanka + 2K – doskonałe porozumienie między małżonkami,
Kapłanka + 3K(o) – chorobliwe przywiązanie do matki,
Kapłanka + 5K(o) – uzależnienie od matki lub żony,
Kapłanka + 6K – macierzyństwo, miłość macierzyńska,
Kapłanka + 7K – intuicyjne podążanie ścieżką duchową,
Kapłanka + 9K – rozwój intuicji, służbę dla dobra innych,
Kapłanka + 10K – poznanie intuicyjne, wiedza wypływająca z własnego wnętrza,
Kapłanka + RK – upodobanie do tajemnic i tajemniczych spraw,
Kapłanka + KK – odczuwanie magiczności świata i kierowanie się intuicją.
Cesarzowa + 1K(o) – nieprzyjemny w skutkach romans,
Cesarzowa + 2K(o) – skłonność do flirtów, brak stałości uczuć,
Cesarzowa + 3K – duże powodzenie u płci przeciwnej,
Cesarzowa + 6K(o) – brak lojalności w rodzinie,
Cesarzowa + GK – osobę elegancką i dystyngowaną,
Cesarzowa + KK – świadome i radosne macierzyństwo.
Cesarz + 4K – życzliwy szef,
Cesarz + GK – osobę zajmującą się sportem,
Cesarz + RK(o) – agresję, mściwość,
Cesarz + KK – poparcie osoby posiadającej władzę.
Kapłan + 2K – ślub kościelny,
Kapłan + 3K – uzyskanie aprobaty osób starszych lub z autorytetem,
Kapłan + 3K(o) – dominujący, destrukcyjny ojciec,
Kapłan + 4K(o) – brak entuzjazmu, skostnienie,
Kapłan + 5K(o) – uzależnienie od ojca lub męża,
Kapłan + 6K – ojcostwo, miłość ojcowska,
Kapłan + 7K – powołanie religijne,
Kapłan + 8K(o) – żałobna uroczystość religijna, pogrzeb,
Kapłan + 9K – działalność charytatywna poprzez organizacje religijne,
Kapłan + 10K – prestiż i szacunek społeczny, uznanie,
Kapłan + 10K(o) – nadmierne przywiązanie do tradycji, niechęć do wprowadzania zmian,
Kapłan + GK(o) – chęć przypodobania się innym, służalczość,
Kapłan + KK – świadomość własnych korzeni i szacunek dla nich,
Kapłan + KK(o) – dewocja lub fanatyzm religijny,
Kapłan + KrK(o) – wpływy z przeszłości powodują ograniczenia.
Kochankowie + 1K – nowa miłość, uczucie od pierwszego wejrzenia,
Kochankowie + 1K(o) – zerwanie zaręczyn, kłótnie w związku,
Kochankowie + 3K(o) – uzależnienie emocjonalne od partnera,
Kochankowie + 8K – umocnienie związku uczuciowego, rozwój więzi emocjonalnych,
Kochankowie + KrK – udany związek małżeński,
Kochankowie + KrK(o) – trudny partner, nieharmonijny związek.
Rydwan + 1K – podróż poślubna,
Rydwan + 4K – wyjazd na urlop,
Rydwan + 4K(o) – brak urlopu, niemożność udania się na wypoczynek,
Rydwan + 6K – odwiedziny u krewnych,
Rydwan + 7K(o) – nieumiejętność odnalezienia swego miejsca w życiu,
Rydwan + 8K – sukces i stabilna sytuacja materialna,
Rydwan + GK(o) – niedyskrecja, ujawnienie sprawy, która powinna zostać w tajemnicy,
Rydwan + KrK(o) – rozwój sytuacji wymknął się spod kontroli.
Sprawiedliwość + 2K – ślub cywilny,
Sprawiedliwość + 2K(o) – wprowadzenie rozdzielności majątkowej,
Sprawiedliwość + 6K(o) – procesy i sprawy prawne w rodzinie,
Sprawiedliwość + 10K(o) – uwikłanie się w sprawy urzędowe i niemożność ich rozwiązania,
Sprawiedliwość + GK – duży takt i subtelność w zachowaniu się,
Sprawiedliwość + KrK – osobę taktowną i dobrze wychowaną,
Sprawiedliwość + KrK(o) – brak opanowania, uleganie emocjom.

Brak komentarzy: