O mnie

Moje zdjęcie
A co tu pisać? Ci co mnie znają, to mnie znają. A Ci co nie znają, to i tak z tego wpisu niczego się nie dowiedzą. Uwaga! Nie udzielam na blogu żadnych porad!!!

sobota, 19 lutego 2011

Połączenia Małych i Wielkich Arkanów, cz. 5

Eremita + 3K – sukcesy na drodze duchowego rozwoju,
Eremita + 4K(o) – przymusowe przejście na emeryturę,
Eremita + 5K – głęboka przemiana wewnętrzna, duchowa,
Eremita + 7K – samotność z wyboru, kontemplacja, odosobnienie,
Eremita + 9K – głęboki rozwój duchowy, całkowity brak egocentryzmu, oświecenie,
Eremita + 10K – zrozumienie własnej emocjonalności,
Eremita + KrK – działalność charytatywną, osobę bezinteresowną.
Koło Fortuny + 3K – zmiany w życiu uczuciowym,
Koło Fortuny + 4K – bezpieczeństwo materialne na skutek wzrostu dochodów,
Koło Fortuny + 5K – uśmiech losu, niespodziewane prezenty i korzyści materialne,
Koło Fortuny + 6K – wzrost bezpieczeństwa materialnego dzięki rodzinie,
Koło Fortuny + 8K – doskonałą sytuację finansową, materialne oparcie w rodzinie,
Koło Fortuny + 9K(o) – odrzucenie duchowości, wyłącznie materialne zainteresowania,
Koło Fortuny + 10K – związek karmiczny, partner z przeznaczenia,
Koło Fortuny + 10K(o)– negatywne wpływy z przeszłości hamują rozwój.
Moc + 1K – panowanie nad własnymi emocjami,
Moc + 4K – odkrycie w sobie nowych możliwości i potencjałów,
Moc + 5K – wykorzystanie zdolności parapsychicznych,
Moc + 6K(o) – brak własnego zdania, dostosowywanie się do opinii rodziny,
Moc + 9K(o) – negację własnych możliwości, niechęć do wykorzystania własnego potencjału,
Moc + KK – człowieka świadomego swoich sił i możliwości,
Moc + KK(o) – utrata sensu życia, apatia,
Moc + KrK – przypływ sił twórczych, natchnienie.
Wisielec + 1K(o) – depresja, załamanie nerwowe,
Wisielec + 3K(o) – ciągła huśtawka emocjonalna,
Wisielec + 5K(o) – chorobę psychiczną,
Wisielec + 7K – pozytywne oddziaływanie medytacji,
Wisielec + 10K(o) – zachowania neurotyczne, wyolbrzymianie problemów.
Śmierć + 2K – pozytywna transformacja związku,
Śmierć + 2K(o) – poważna choroba partnera,
Śmierć + 3K – transformacja życia emocjonalnego,
Śmierć + 3K(o) – niestałość uczuciowa, brak kontaktu z własną emocjonalnością,
Śmierć + 4K(o) – utrata pracy i niemożność znalezienia nowej,
Śmierć + 7K – transformację wewnętrzną,
Śmierć + 7K(o) – ostrzeżenie przed sektami i indoktrynacją religijną,
Śmierć + 8K(o) – śmierć w bliskiej rodzinie, żałobę,
Śmierć + 10K – całkowitą transformacja, przejście na wyższy poziom rozwoju;
Śmierć + GK(o) – trudności z dostosowaniem się do zmienionych warunków,
Śmierć + RK – człowiek o potężnej energii i możliwościach transformowania innych,
Śmierć + RK(o) – osoba o negatywnych energiach, ciemne moce,
Śmierć + KrK(o) – problemy ze zdrowiem starszego mężczyzny z rodziny.
Równowaga + 2K – ustabilizowanie się sytuacji w związku,
Równowaga + 5K – harmonię psychiczną, brak konfliktów wewnętrznych,
Równowaga + 5K(o) – napięcia i konflikty wewnętrzne,
Równowaga + 7K(o) – fanatyzm religijny, dewocję,
Równowaga + 8K – odzyskanie starego długu,
Równowaga + 8K(o) – trudności z odzyskaniem długu,
Równowaga + GK(o) – popadanie w skrajności, huśtawka emocjonalna,
Równowaga + KK (o) – zmienność nastrojów, brak równowagi emocjonalnej.
Diabeł + 2K(o) – zbrodnia w afekcie,
Diabeł + 5K(o) – stany ograniczonej poczytalności,
Diabeł + 6K(o) – problemy z uzależnieniami w rodzinie,
Diabeł + 7K(o) – satanizm,
Diabeł + 9K(o) – szkodzenie innym, negatywne energie,
Diabeł + 10K(o) – nienawiść do własnej osoby, skłonności samobójcze,
Diabeł + RK(o) – poważne problemy natury seksualnej,
Diabeł + KK(o) – choroby psychiczne, głębokie problemy emocjonalne.
Wieża Boga + 2K – upiększanie mieszkania, zakup mebli itp.
Wieża Boga + 2K– kradzież w domu, włamanie.
Wieża Boga + 6K – remont mieszkania,
Wieża Boga + 8K – zakup nowego mieszkania, przeprowadzka,
Gwiazda + 1K– impuls artystyczny, nowa, twórcza idea,
Gwiazda + 1K(o) – brak kontaktu z własnymi uczuciami,
Gwiazda + 3K – triumf na niwie artystycznej, wernisaż, wieczór autorski itp.
Gwiazda + 9K – kosmiczną miłość do wszystkich istot żywych,
Gwiazda + KK(o) – brak gustu, dziwne upodobania estetyczne.
Gwiazda + KrK – sukces w pracy artystycznej,
Księżyc + 1K – bogata, kreatywna wyobraźnia,
Księżyc + 1K(o) – zdrada,
Księżyc + 4K(o) – oszustwa i starty finansowe na skutek własnych iluzji.
Księżyc + 5K – utrata złudzeń i iluzji.
Księżyc + 6K – pomyślny przebieg ciąży.
Księżyc + 6K(o) – możliwość poronienia.
Księżyc + 7K(o) – koszmary senne, ucieczka przed rzeczywistością w świat marzeń,
Księżyc + 8K(o) – niemoc twórcza, brak kreatywności,
Księżyc + 10K(o) – nerwice i neurozy.
Księżyc + RK(o) – chorobliwą wyobraźnię, odrealnianie rzeczywistości,
Księżyc + KK – osobowość antyczna,
Księżyc +KrK – zdolności parapsychiczne.
Słońce + 1K – realizacja marzeń, rozwój osobowości,
Słońce + 4K – znalezienie oparcia w samym sobie,
Słońce + 9K(o) – skostnienie, oschłość uczuciową,
Słońce + RK(o) – przerost ambicji, dążenia nieadekwatne do możliwości.
Sąd Boży + 1K(o) – negatywny wpływ rodziny,
Sąd Boży + 7K(o) – ortodoksyjne wychowanie religijne,
Sąd Boży + 8K(o) – konieczność utrzymywania dorosłych członków rodziny.
Sąd Boży + 9K(o) – pasożytowanie na własnej rodzinie,
Sąd Boży + GK – radość dzięki dzieciom.
Świat + 3K(o) – blokady emocjonalne,
Świat + 5K(o) – uleganie wszelkim destrukcyjnym wpływom otoczenia,
Świat + 7K – wiara i bezinteresowna miłość,
Świat + 8K – spektakularny sukces w pracy artystycznej,
Świat + 9K(o) – izolacja, całkowity brak kontaktu z innymi ludźmi, rasizm,
Świat + GK(o) – strach, który paraliżuje wszelkie działania w sferze osobistej,
Świat + RK – zdobycie sławy, popularność.

Brak komentarzy: