O mnie

Moje zdjęcie
A co tu pisać? Ci co mnie znają, to mnie znają. A Ci co nie znają, to i tak z tego wpisu niczego się nie dowiedzą. Uwaga! Nie udzielam na blogu żadnych porad!!!

czwartek, 24 marca 2011

Połączenia Małych i Wielkich Arkanów, cz. 7

Koło Fortuny + 2M(o) – spekulacje intelektualne przyczyną strat materialnych,
Koło Fortuny + 4M – znaczny wzrost dochodów na skutek własnych przemyślanych działań,
Koło Fortuny + 4M(o) – ostrzeżenie przed spekulacjami na giełdzie,
Koło Fortuny + 5M – pieniądze z pracy naukowej, nagroda finansowa,
Koło Fortuny + 6M – zgromadzenie zasobów materialnych na naukę dziecka lub własną.
Koło Fortuny + 7M(o) – czysto materialne podejście do ezoteryki,
Koło Fortuny + 8M – czas zbierania plonów z wcześniejszych przedsięwzięć, dobre rezultaty,
Koło Fortuny + 8M(o) – zmienna sytuacja finansowa,
Koło Fortuny + 10M – zrozumienie praw przyczyny i skutku, wyrwanie się z kręgu Samsary,
Koło Fortuny + RM – uzgodnienie poglądów, pójście na kompromis,
Koło Fortuny + KM – elastyczne przystosowanie się do sytuacji,
Moc + 1M – błyskotliwość i dar perswazji.
Moc + 2M(o) – pogarda dla nauki, niechęć do intelektualistów,
Moc + 4M – praca naukowa w dziedzinach związanych z naukami ścisłymi,
Moc + 5M – wyjaśnienie spraw do końca, dążenie do pełnego poznania,
Moc + 5M(o) – nie wykorzystywanie własnego potencjału intelektualnego,
Moc + 7M – uzdolnienia paranormalne,
Moc + 9M(o) – brak wiary we własny potencjał intelektualny,
Moc + KM(o) – uczucie bezsilności, samoudręczenie,
Moc + KrM – umiejętność umotywowania swoich poglądów,
Wisielec + 1M(o) – stresy i zaburzenia związane z nauką,
Wisielec + 3M(o) – niechęć do przeanalizowania problemów,
Wisielec + 4M(o) – brak równowagi w finansach w związku z emocjonalnym podejściem do nich,
Wisielec + 5M(o) – blokady intelektualne, kręcenie się w kółko,
Wisielec + 8M(o) – ciągły niepokój o sprawy materialne, brak poczucia bezpieczeństwa,
Wisielec + GM(o) – wpływy innych osób zaburzają równowagę,
Śmierć + 7M – zdolność do zmieniania siebie i innych,
Śmierć + 7M(o) – irracjonalne lęki i obawy,
Śmierć + 8M(o) – straty na skutek manipulacji finansowych,
Śmierć + 10M – transformacja własnych przekonań i poglądów,
Śmierć + KM(o) – utrata kogoś lub czegoś, co się głęboko kochało, żałoba,
Równowaga + 4M – wypracowanie równowagi między sprawami materialnymi i duchowymi,
Równowaga + 5M – harmonijna praca obu półkul mózgowych,
Równowaga + 8M – zrównoważona sytuacja materialna, równowaga w interesach,
Diabeł + 1M(o) – wykorzystywanie posiadanej władzy do szkodzenia innym,
Diabeł + 2M(o) – znalezienie wytłumaczenia dla najgorszego nawet zachowania,
Diabeł + 4M(o) – kradzieże, oszustwa, życie na czyjś koszt,
Diabeł + 5M – dociekliwość i wyjaśnianie spraw do końca,
Diabeł + 6M(o) – nieuznawanie jakichkolwiek autorytetów, anarchia,
Diabeł + 8M(o) – zyski z nielegalnych interesów,
Diabeł + 9M(o) – hulaszczy tryb życia uniemożliwia jakiekolwiek osiągnięcia intelektualne,
Diabeł + RM(o) – chuligańskie wybryki, publiczne ekscesy,
Diabeł + KrM(o) – wiarołomstwo, wykorzystywanie ludzi do własnych celów,
Wieża Boga + 3M (o) – tendencje destrukcyjne, myślenie fatalistyczne,
Wieża Boga + 4M(o) – sprawa kryminalna, możliwość znalezienia się w wiezieniu.
Wieża Boga + 10M – zbudowanie nowego światopoglądu na ruinach starych przekonań.
Wieża Boga + KrM(o) – zerwanie rozmów, ruina dotychczasowych planów.
Gwiazda + 2M – opublikowanie pracy naukowej,
Gwiazda + 3M – zdolności aktorskie, nauka w szkole artystycznej,
Gwiazda + 7M – działalność artystyczna związania z ezoteryką,
Gwiazda + KM – znalezienie oparcia w optymistycznym podejściu do życia,
Księżyc + 2M(o) – dorabianie ideologii do wszystkiego.
Księżyc + 3M(o) – rozpowszechnianie plotek i oszczerstw.
Księżyc + 5M(o) – iluzje na temat własnych możliwości intelektualnych,
Księżyc + 7M(o) – brak wytrwałości w podejmowanych działaniach,
Księżyc + RM – społeczną działalność humanitarna,
Słońce + 1M(o) – opóźnienia w rozwoju umysłowym.
Słońce + 3M – ukończenie studiów wyższych,
Słońce + 9M – sława naukowa, osiągnięcia o ogólnospołecznym znaczeniu,
Słońce + 9M(o) – uparte zajmowanie się tym, do czego nie ma się predyspozycji.
Słońce + KrM – mężczyzna, który zdobył swoją pozycję dzięki inteligencji.
Sąd Boży + 2M – sukces w nauce odniesiony przez członka bliskiej rodziny,
Sąd Boży + 8M – korzystna współpraca materialna z członkiem rodziny,
Sąd Boży + 8M(o) – ostrzeżenie przed współpracą z rodziną i krewnymi,
Sąd Boży + GM(o) – problemy w nauce dzieci,
Sąd Boży + RM – pojednanie członków rodziny,
Świat + 3M – studia za granicą,
Świat + 5M – naukę języków obcych,
Świat + 5M(o) – brak uzdolnień do języków obcych,
Świat + 6M(o) – całkowita izolacja, brak rodziny i krewnych,
Świat + 9M – sława naukowa o zasięgu międzynarodowym,
Świat + RM(o) – obciążanie swoimi kłopotami innych, brak obiektywizmu,
Świat + KrM(o) – blokady umysłowe, zamknięcie się w sobie, autyzm.

Brak komentarzy: